Blogit

Miksi aluevaalit ovat jokaiselle meistä tärkeät?

Tulevat aluevaalit ovat jokaisen ihmisen kannalta tärkeämmät vaalit kuin mitkään aikaisemmat. Silti moni näyttää miettivän, kannattaako vaivautua moisten vaalien takia. Osa ajattelee, että syntyy vain uusi hallintotaso ja turhaa byrokratiaa, josta ei ole ihmisille mitään hyötyä. Maakuntahallintokin saattaa  kummitella joidenkin mielessä.

Jokainen meistä käyttää elämänsä aikana ainakin jotakin sosiaali- ja terveyspalvelua, monet meistä useita. Pelastuspalveluista ambulanssin paikalle tulo riittävän nopeasti saattaa olla elämän jatkumiselle kriittistä. Ei siis ole ollenkaan samantekevää, mitä jatkossa kullakin hyvinvointialueella päätetään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Päinvastoin nyt tammikuussa valittavat aluevaltuutetut ovat luomassa pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia linjauksia kaikkien ihmisten kannalta.

Mitä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestäminen tarkoittaa?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa nyt yli 100 kuntaa. Sote-uudistuksessa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 21 hyvinvointialueelle.

Tulevan hyvinvointialueen tulee turvata riittävät ja yhdenvertaiset palvelut ihmisille. Se on palvelujen järjestämisen tärkein tehtävä. Se tarkoittaa uudessa tilanteessa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluja on tasapuolisesti saatavissa jokaisen hyvinvointialueen osassa. Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut toimivat hyvin yhteen, niiden välillä on hyvä integraatio.

Palvelujen järjestäjän hyvinvointialue päättää myös siitä, tuottaako se itse sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, tuottaako se niitä yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa vai hankkiiko se jotakin palveluja järjestöiltä ja yrityksiltä. Sote-uudistusta raamittava lainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki nämä vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluu myös siitä päättäminen, miten eri tarpeiden ja palvelujen välillä käytettävissä olevat rahat jaetaan. Tarpeita on jo entuudestaan paljon. Moni kunta on vuosia alibudjetoinut palveluihin tarpeeseen nähden, niin myös Vantaa ja Kerava. Myös koronan pitkäaikaisten vaikutusten ehkäisemiseen on tartuttava. Muuten saadaan aikaan vuosikymmenten ongelmien ja kustannusten kierre. Hyvinvointialueella on siis valta päättää, miten olemassa olevat taloudelliset voimavarat jaetaan erilaisten tarpeiden ja  palvelujen välillä.

Kuka sote-uudistuksen linjauksista paikallisesti päättää?

Väliaikaisilla valmisteluorganisaatioilla, VATEilla, jotka koostuvat alueen johtavista virkamiehistä, on valtava valmistelu-urakka: pitää saada valmsteltua mm. hallinto- ja johtaminen, henkilöstön siirtyminen, erilaiset ICT-ratkaisut, lukuisten sopimusten siirrot ja omaisuuteen liittyvät asiat. VATEt tekevät tärkeän valmistelutyön, mutta niillä ei ole varsinaisiin linjauksiin liittyen päätäntävaltaa. Osa hyvinvointialueista toimii jo nyt kuntayhtymämuodossa tulevan hyvinvointialueen kokoisena. Osassa tulevia hyvinvointialueita valmistelutyö on vasta käynnistymässä.

Tulevat aluevaltuutetut linjaavat hyvinvointialuestrategiaksi kutsutussa asiakirjassa ja siihen kuuluvassa palvelustrategiassa, millaiseksi hyvinvointialueen palvelurakenne muodostuu esim. missä tulevat terveyskeskukset sijaitsevat, mihin perhekeskuksia perustetaan lapsiperheiden tueksi tai millaisia palveluasumisen yksiköitä on sekä siitä, kuka näitä palveluja tuottaa. Aluevaltuustot päättävät myös hyvinvointialueen taloussuunnitelmasta

Jääkö kunnille mitään tehtäviä ihmisten hyvinvoinnin kannalta?

Kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät 2023 hyvinvointialueiden vastuulle, sivistyspalvelut jäävät kuntiin. Se tarkoittaa, että kunnilla on vastuu varhaiskasvatuksesta ja kouluista. Monet lapset ja lapsiperheet tarvitsevat päiväkodin ja koulun lisäksi erilaisia sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja pärjätäkseen. Tämä merkitsee sitä, että kuntien ja hyvinvointialueiden hyvä yhteistyö on välttämätöntä, jotta yksikään lapsi ei putoaisi kunnan ja hyvinvointialueen hallinnollisen rajan väliin apua tarvitessaan. Kunnilla on myös vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa niille kuuluvien muiden kuntalain antamien velvoitteiden lisäksi.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *