Blogit

Lapsi kaikissa poliitikoissa ja ääni lapselle

Odottelemme Kansallisen lapsistrategian julkistamista pikapuoliin. On erittäin tärkeää, että kansallinen, lapsen oikeuksiin pohjautuva strategia saadaan aikaan ja että se ulottuu hallituskausien yli. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Se tarvitsee realisoituakseen toimenpidesuunnitelman resursseineen, johon hallinnon eri tasoilla ja eri toimijat sitoutuvat. Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat olleet korona-aikana erittäin kovilla. On syntynyt palveluvelkaa ja pitkiä varjoja lasten ja nuorten kannalta. Niihin on kyettävä mahdollisimman pian, mutta myös pitkäjänteisesti vastaamaan. Työssä tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sivistys- ja opetuspalveluja ja kaikkia muita viranomaisia, järjestöjä vankkoina osaajina ja totta kai osallisina lapsia, nuoria ja perheitä itseään.

…jokainen päätös kunnassa vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Inhimillistä ja taloudellista on ehkäistä ongelmat ennakkoon.

Näin vuoden alussa on hyvä ottaa tavoitteeksi ja teoiksi, että lapsi oikeuksineen ja tarpeineen on mukana kaikissa politiikoissa ja kaikessa päätöksenteossa. Se on myös yksi Ensi- ja turvakotien liiton kuntavaaliohjelman viesti: jokainen päätös kunnassa vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Inhimillistä ja taloudellista on ehkäistä ongelmat ennakkoon. Lasten ja perheiden pärjääminen ja ongelmien ehkäisy on kaikkien hallintokuntien yhteinen tehtävä. Niiden on myös arvioitava päätöstensä lapsivaikutuksia ennakkoon ja arvioinneilla on oltava vaikutuksia käytännössä.

Toinen iso viestimme tuleville kuntapäättäjille on: vauvat eivät voi odottaa. Vauvat ja vauvaperheet on asetettava etusijalle palveluissa. Neuvoloille on turvattava hyvät resurssit odottavien ja vauvaperheiden tueksi. Nyt niiden koronan vuoksi vajavainen toiminta näkyy avun ja kuntoutuksen piiriin pääsevien odottavien ja vauvaperheiden määrän romahtamisena. Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi huumeiden käyttö on eri lähteiden mukaan selvästi lisääntynyt. Riskissä oleville vauvaperheille on mahdollistettava riittävän pitkäkestoinen ympärivuorokautinen kuntoutus jo odotusaikana.

Hyvässä kunnassa kotona ei tarvitse pelätä. Turvallinen lapsuus ja mahdollisuus elää ilman väkivaltaa ovat jokaisen oikeuksia. Tieto lähisuhdeväkivaltaan tarjolla olevasta avusta tulee olla helposti saatavilla jokaisessa kunnassa.  Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn tulee kuulua nimetyn ammattilaisen tehtäväkuvaan. Lisäksi on huolehdittava, että eri alojen ammattilaiset saavat koulutuksen väkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Siihen meillä Ensi- ja turvakotien liitossa on tarjolla hyviä välineitä. Järjestöt on otettava kunnissa osaavaksi kumppaniksi lähisuhdeväkivaltatyössä.

Kunnan hankintastrategiassa on varmistettava, ettei palveluhankintoja kilpailuteta vain hinnalla, vaan myös laadulla ja vaikutuksilla.

Kuntavaaliohjelmamme muistuttaa kuntapäättäjiä siitä, että kilpailuttaminen on taitolaji. Lasten ja perheiden kannalta palvelun jatkuvuus ja laatu on kaikkein tärkeintä. Lapsella on myös oikeus pysyviin aikuissuhteisiin. Tätä ei voi kilpailutuksissakaan sivuuttaa. Järjestöissä oleva erityisosaaminen tulee ottaa voimavaraksi.  Kunnan hankintastrategiassa on varmistettava, ettei palveluhankintoja kilpailuteta vain hinnalla, vaan myös laadulla ja vaikutuksilla. On huolehdittava, että myös pienet ja keskisuuret tuottajat voivat osallistua kilpailutuksiin. Kunnassa olevien järjestöjen ja muiden toimijoiden mukaan ottaminen tuo kuntaan työpaikkoja. Se vahvistaa ihmisten hyvinvoinnin lisäksi kunnan elinvoimaa.

Korona on iskenyt pahiten entuudestaan jo vaikeuksissa oleviin ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja perheille on varmistettava riittävä apu. Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaa kuntavaaliohjelmassaan, että vähävaraisia vauva- ja lapsiperheitä tulee kunnissa tukea taloudellisesti. Näiden perheiden lapsille on oltava tarjolla ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Jokaisella lapsella varallisuudesta riippumatta on oikeus -ja oltava myös mahdollisuus- harrastaa, iloita ja kehittyä sitä kautta. Kunnissa on vahvistettava varhaiskasvatusta, neuvoloiden resursointia ja lisättävä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrää kaikkein vaikeimmassa tilanteessa elävien lasten ja lapsiperheiden tueksi. Me järjestöissä olemme valmiita olemaan kumppanina tässä työssä. Annetaan näissä vaaleissa ääni lapselle!

Kaikille sitkeyttä huolehtia terveysturvallisuudesta- valoa on joka tapauksessa näköpiirissä. Toivotan kaikille arjen huokoisuutta ja mielen pausseja luonnossa tai muissa iloa tuottavissa asioissa!

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *