Blogit

Järjestöistä tukea heikentyneeseen vauvaperheiden jaksamiseen

Juuri julkaistun THL:n kyselytutkimuksen mukaan koronaepidemian aiheuttama kuorma on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista. Tutkimus tehtiin 3-6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmille maalis-joulukuussa 2020. Viesti vahvistaa samaa, jonka Ensi- ja turvakotien liitto sai omassa nettikyselyssään viime vuonna. Kyselyssämme nousi esille uupumisen riski, saadun tuen puute ja erityisesti isovanhempien tärkeä merkitys tuen lähteenä.

THL:n kyselyn mukaan neljännes äideistä ja lähes viidennes toisista vanhemmista arvioi epidemian vähentäneen jaksamistaan. Kolmannes vanhemmista kertoi olevansa uupunut. Vauvaperheiden haasteet ovat todennäköisesti tuloksista esiin nousseita suuremmat. Suurimmissa vaikeuksissa olevat yleensä puuttuvat kyselyihin vastaajien joukosta, koska heillä ei ole voimavaroja vastaamiseen. Varmasti näin on myös tässä THL:n tutkimuksessakin, sillä muita useammin kyselyyn vastasivat hyvin koulutetut ja yli 30-vuotiaat vanhemmat.

THL:n kyselyn mukaan epidemia lisäsi yksinäisyyttä, toisaalta myös perheen yhteistä aikaa.  Puolet äideistä ja joka viides toisista vanhemmista arvioi yksinäisyyden kokemuksen lisääntyneen epidemian aikana. Yhteydenpito isovanhempiin oli vähentynyt vajaalla puolella vanhemmista ja ystäviin noin kahdella kolmesta vanhemmista. Tämä haastaa meidät ottamaan käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot, ettei kukaan jäisi yksin.

Suurin osa, yli 90 prosenttia vauvaperheiden vanhemmista, oli vuonna 2020 tyytyväisiä elämäänsä ja itseensä vanhempana. He kokivat perheensä arjen sujuneen vauvan syntymän jälkeen hyvin. Tämä kertoo siitä, miten merkittävä iloinen asia vauvan syntymä perheeseen on ja että vauva tuo perheen elämään uutta sisältöä.

Vanhempien mukaan tuen saamisessa oli koronaepidemian aikana puutteita. Joka viides äiti ei THL:n kyselyn mukaan saanut riittävästi tukea synnytykseen valmistautumiseen. Palvelujen antama tuki oli ollut riittämätöntä myös vanhemman mielialaan, jaksamiseen ja parisuhteeseen sekä vauvan nukkumiseen ja itkuisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yksinäisyyden kokemus ja masennusoireet olivat nyt näissä tuloksissa hieman yleisempiä kuin aiemmissa THL:n tutkimuksissa. Se on merkittävä ja havahduttava tieto palveluille ja päättäjille.

Ensi- ja turvakotien liiton kyselyssä erityisesti neuvoloiden toimintaan tehdyt supistukset näkyivät vauvaperheiden ja pikku lasten vanhempien huolien ja jaksamisen ongelmien taustalla sekä tuen saamisen puutteena. Tämä on vakava ja tärkeä viesti kuntapäättäjille: neuvoloiden toiminnasta ei saa supistaa. Vauvan elämässä jokainen päivä ja kuukausi on merkittävä ja vanhempien jaksaminen on edellytys vauvan riittävän hyvälle hoivalle ja kehitykselle. Kuntavaaleihin liittyvä ydinviestimme on: vauvat eivät voi odottaa. Neuvoloille on turvattava hyvät resurssit odottavien ja vauvaperheiden tueksi.

Ensi- ja turvakotien liitossa ja jäsenyhdistyksissämme on tarjolla tukea nimettömissä chateissa ja  matalan kynnyksen avopalveluissa vauvaperheille alavireisyyteen, masennukseen, vauvan uneen, itkuisuuteen liittyvissä  sekä kaikissa muissakin vauvaperheitä askarruttavissa kysymyksissä. Yksin ei tarvitse jäädä. Olemme erittäin iloisia, että vauvaperheet ovat tuon avun löytäneet hienosti. Jossakin tilanteissa jo oikea tieto helpottaa elämää ja sitä löytyy vauvaperhe.fi -sivustolta. Silloin kun voimat uupuvat ja ongelmat vaikeutuvat, päiväryhmistä ja ympärivuorokautisista ensikodeista saa vankkaa ammatillista apua ja myös toisten vanhempien vertaistukea.

Vielä meidän pitää koronan kanssa jaksaa, mutta jaksaa ei tarvitse yksin! Aurinkoista ja toisiamme tukevaa kevättä!

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *